koncertbeskrivelse

MUSIKGUDSTJENESTER

En række af kirkerne gør noget særligt ud af gudstjenesten i festivalugen.
Bl.a. opføres Cesar Francks “Panis Angelicus” og Erling
Lindgreen og Lisbeth Smedegaard Ander-sens påskeoratorie
“På vinger af håb”.


Webdesign: BITSCH and pieces